Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẨY GIUN CHO BÉ


Nhà trường kết hợp với Y tế phường tổ chức tẩy giun cho các bé lần hai. Phụ huynh có nhu cầu tẩy giun cho bé vui lòng liên hệ đăng ký với giáo viên chủ nhiệm lớp. Loại thuốc cho các bé là Fugacar.
Trân trọng!

backtop